Visszatekintés 2020 – Covid 19 árnyékában

Egészséges kritikával illetve!

Kedves dunaszerdahelyiek, ismerőseim, barátaim!

Alulírott sorokon keresztül megpróbálom összefoglalni városunkban a városvezetés által támogatott fejleményeket. Az én rálátásom szerint, mint független városi képviselő a következőképpen értékelném a Hájos által irányított ad hoc döntések sorozatát – dióhéjban.

Az év elején az egyik legfontosabb húsbavágó téma a sarc bevezetése 2020. január 1- jétől datálva, ami minden dunaszerdahelyit, csallóközit és még sorolhatnám… a magyarság központjában letelepedni vágyó honfitársainkat érinti – Dunaszerdahelyen 30 euró/m² sarcot (fejlesztési illetéket) kell fizetnie 60 m² felett, pl. egy 150 m²-es ház esetében akár plusz 2.700 eurót. Szerintem minden építkezésre szánt fejlesztési terület komplett-teljes
infrastruktúrával rendelkezik (járda, villany, gáz stb… „mire szedik az illetéket?”)-lásd a Pápai Zoltán hivatalnok developerkedését (nagyot kaszált), amiről már előzőleg is írtam abszolút nem zavarta Hájost és az őt kiszolgáló képviselők érzékenységét-„mondvacsinált politikai döntés”. Több alkalommal javaslatot tettem az elmúlt esztendő folyamán, hogy helyezzék hatályon kívül ezt az emberek számára értelmetlen rendeletet. A Hájost támogató párt frakció (bólogató Jánosként) szavazó és a pár független (volt hidas) Dakó, Antal, Bachman képviselő formálisan hozzászól – minden lében kétkanál módjára mintha képviselnék a dunaszerdahelyi polgárok érdekeit, de szerintem ez nem helytálló ugyanis megszavaznak majdnem mindent gondolkodás nélkül, amit
Hájos akár A. Szabó alpolgármestere előterjeszt. Hájos a dunaszerdahelyiek terhére elfogattatott egy új parkolási fizetős rendszert, ami előnytelen a dunaszerdahelyi lakosok számára. A rendelet szerint röviden: amennyiben a dunaszerdahelyi lakos 18:00 és 08:00 óra között nem a saját zónájában parkol le ebben az idősávban 1 óra ingyenes, utána pedig attól függetlenül, hogy rendelkezik éves parkolókártyával vagy nem parkolási díjat kell fizetnie, normális ez?! (ezt is megszavazták a hű képviselői, beleértve a „hidas” független képviselőket. Figyelem nemsokára a rendelet értelmében már ingyenesen nem parkolhatnak a családi, baráti látogatások alkalmával!
A következő nagyon fontos téma, amelyre az év folyamán rengeteg alkalommal utaltam, felhoztam, hogy miért kell alanyi jogon (2015-től) 15+5 éven keresztül évente 426.750 eurót fizetni pályázat nélkül a Világihoz tartozó érdekszférának?! A bólogató Jánosként viselkedő frakció és a Hájos „hidas” függetlenjei e témánál úgy hallgatnak, mintha nem is a város pénzét költenék. A Hájos vezette város az Önök adó euróit költi, sok esetben ad hoc módon például járdafelújításra, túlárazott óvodafelújításra, nem beszélve az iskolakonyhák kiszervezését – Gastro DS, aminek a fő mentora Horváth képviselő volt (akkori alpolgármesteri minősítésben) és még folytathatnám…
A sportlétesítmény fejlesztése kapcsán a Hájos párt frakciója (bólogató Jánosként)-pl. Garay, A. Szabó, Horony… és a „hidas” függetlenjei ( Dakó, Antal, Bachman) jóváhagyták a Vásár téren a Csallóközi vásár helyszínén az új kézilabda sportcsarnok megépítését, tönkretéve ezzel a park egy komoly részét, megcsonkítva a Csallóközi vásárunk területét. A Hájos által vezette városnak az őt kiszolgáló képviselőknek ez sem számított. Felhívtam a polgármester figyelmét, hogy nem szeretném, hogy a megépülő sportcsarnok tulajdonjoga (oroszlánrészben) hasonlóan kiszerveződjön, mint a DAC stadion. Például a stadion esetében (miből lett a cserebogár) a város létrehozott egy részvénytársaságot, melybe beletette alaptőkeként a régi stadiont, amit saját költségén lebontott (ezzel csökkentve a saját értékrendjét), majd több hektár telket hozzáadott, 1,6 millió hitelt vett fel, közel 4 milliós támogatást kapott az államtól és kitudja még mennyit a magyar kormánytól és végeredményben csak 16,5% részvénye maradt a városnak az utolsó információim szerint. Pedig szerintem a magyar kormány nem magán személyek luxushobbiját támogatja, hanem az itt élő magyarság felemelkedését szeretné elősegíteni. Megjegyzem a sportcsarnok beruházás esetében a Szlovák állam 2 millió eurót adott; a pénz alig-alig jelent meg a számlám a Horváth-Brunczvik képviselők által vezetett kézilabda klub 1.000 euróért jutott 1 részvényhez, amely szerintem ma már akár 100.000 eurót is taksál… (indoklás, hogy majd ők szereznek befektetőket- déjà vu…)

Röviden összefoglalva még egyszer 2020-at:

  •  A sarc 2020. január 1-jétől bevezetve, minden Dunaszerdahelyen építkezőnek 30 euró/m² kell fizetnie (egy 150 m²-es ház esetében akár plusz 2.700 eurót).
  •  Tovább ömlik a Világi érdekszférájához évente a 426.750 euró.
  •  A dunaszerdahelyiek extrán fizethetnek a parkolásért.
  •  A Csallóközi Vásár tér megcsonkítása – dübörög a Hájos-Horváth sportlétesítmény beruházás.

Ezt a sok badarságot jómagam és Őri Rita képviselőtársam nem támogattuk! Kedves dunaszerdahelyiek, ismerőseim, barátaim fogadalmat tettem 2021-re, amennyire időm, energiám engedi bemutatom – Önök elé tárom minden képviselőtestület döntését a Hájoshoz hű frakció tevékenységét objektív megközelítéssel. Jövőre újra itt az önkormányzati választás, kell a tárgyilagos információ, hogy helyesen tudjunk dönteni a sorsunkról.

Tisztelettel

az Önök képviselője
Hakszer Roland