Dunaszerdahely 2018. évi költségvetésének 2018/2. számú módosítása és szöveges indoklása. Dunaszerdahely városának 2018-as költségvetését 2017. 11. 28-án hagyták jóvá a Városi Képviselő-testület 2017/ 23/.500 számú határozatával. A városi költségvetés sorrendben második idei módosítását elsősorban az alábbi érvekkel alátámasztva javasoljuk elfogadásra:

Bevételi oldal:

 • A Kerületi Tanügyi Hivatal értesítése alapján pontosításra kerül az átruházott iskolaügyi jogkörökre nyújtott dotáció nagysága.
 • A költségvetés bevételi oldalán a tartalékalapban áthozatallal megjelenik a 2017-es év gazdálkodásának többlete.
 • Az iskolaigazgatók jelentései alapján módosulnak az alapiskolák tervezett saját bevételei.
 • Emelkednek a Közös Építészeti Hivatal tagközségektől származó bevételei, méghozzá a 2017-es év elszámolása és a 2018-ra jóváhagyott költségvetés értelmében.
 • Emelkednek a telekeladásból származó bevételek az év közben a Városi Képviselő-testület által 2018–ban jóváhagyott telekeladások értelmében.
 • A folyamatos teljesítésnek megfelelően módosulnak a helyi adókból származó bevételek.

Kiadási oldal:

 • Az első számú programban, 1. Városigazgatás-emelkednek a tőkekiadások. A beruházások regiszterébe további akciók kerülnek besorolásra, egyebek között új lift megépítése a városháza épületében, továbbá számítástechnikai beredezések megvásárlása a Közös Építészeti Hivatal részére. A polgármesterek döntése értelmében módosul a Közös Építészeti Hivatal költségvetése is.
 • A 2. Dotációk, pályázatok programban megemelkednek a tőkekiadások a Municipal Kft-nek és a Gastro DS Kft-nek. Mindkét városi cég szigorúan célirányosan használhatja fel a dotációt. Ezekből a forrásokból fedezik a sikabonyi temető bővítését, az infrastruktúra kiépítését az új gyűjtőudvarban, /speciális mérleg, trafóállomás, szociális-üzemviteli épület, betonfelület kialakítása/, továbbá hangtechnika és futballkapuk vásárlása a Városi Sportcsarnok részére, a műjégpálya részleges bekerítése, a szabadidőparkban a játszótér melletti kerítés megépítése, átalakítási munkálatok a hajléktalanszállásként működő épületben, az ollétejedi kultúrház teljes felújítása. Gastro DS Kft. a tőkedotációt kizárólag a Szabó Gyula Alapiskola ebédlőjének az átépítésére használhatja fel, valamint az ételek széthordását szolgáló gépjármű beszerzésére.
 • Magasabb lesz a Perfects Rt-nek nyújtott dotáció is, hogy az fedezze az alkalmazottak 6 %.-os béremelését.
 • A 2. Dotációk, pályázatok programban a Kerületi Tanügyi Hivatal tájékoztatása alapján módosulnak az alapiskolák átruházott hatásköreire nyújtott dotációk plafonjai. Az iskolák és oktatásügyi intézmények költségvetésében megjelenik a 2017-es év gazdálkodási többlete, az eredeti és átruházott hatáskörök vonatkozásában is. Az igazgatók jelzései alapján módosulnak a saját forrásokból fedezett kiadások is A költségvetésbe besorolást nyernek a tőkekiadások, amelyek főzőkazán megvásárlását szolgálják a Smetana ligeti alapiskolának, valamint a Szociális Gondoskodás Központja konvektomat és légi technika vásárlását finanszírozhatja ebből a tételből.
 • A 6. Környezetvédelem programban emelkednek a tőkekiadások, a beruházások regiszterébe besorolást nyer egy új kezdeményezés, méghozzá a félig földbe süllyesztett hulladék-konténerek telepítése a Városháza téren.
 • A 7. Közbiztonság programban emelkednek a Városi Rendőrségnél felszerelésre kerülő légtechnikai berendezés megvásárlására szánt tőkekiadások.
 • A 8. Épületek és közterületek kezelése programban növekednek a tőkekiadások. A beruházások regiszterébe besorolást nyernek a közvilágítás földfeletti vezetékei és ezek ésszerűsítése, továbbá a VMK mozitermének átalakítási munkálataival összefüggő kiadások, valamint a nyugdíjasklub épületében az ablak- és ajtócsere. Módosulnak az összekötő út B szakaszának befejezésével kapcsolatos kiadások, továbbá besorolást nyernek a C szakasz tervdokumentációjának elkészítésével összefüggő kiadások is. Bekerülnek a költségvetésbe a Művészeti Alapiskola melletti korlát kiépítésének költségei, továbbá új gyalosátkelők építése az Október utcában és a Borostyán utcában, valamint a Mező utca felújításának befejezése.

Letölthető dokumentumok:
5.4._register_investicii_-_2018_zmenac.2.pdf
11._msz_suhlas_gastro.pdf
5.5._koltsegvetes_modositas_2_2018_indoklas.pdf