Stávka je obrovská: pokračovanie činnosti tandemu Hájos-Horváth ich dobre známym štýlom „Čestne-statočne-nezávisle” alebo zvíťazí zdravý rozum!

Moji kritici odo mňa žiadajú volebný program, ktorý samozrejme si môžete prečítať na ďalšej strane tohto materiálu. Ale o ozajstnej stávke volieb si môžeme vytvoriť ucelený obraz len vtedy, ak sa hlbšie pozrieme na súvislosti.

Dvojica Hájos-Horváth všeličo sľubuje spolu s „obrancami” Dakó a Herceg. „Čestne-statočne-nezávisle” a pod podobnými heslami.

TOTO JE KOMÉDIA!

Bože nás chráň od nich!

Ak získam Vašu dôveru, sľubujem Vám, že ani náhodou sa nepresadí vôľa jedného oligarchu. Fungovanie mesta pretransformujem v prospech Dunajskostredčanov! To hlavné: nevymýšľame, neločkáme (outsourcing jedální škôl a materských škôl), neprinášame AD HOC rozhodnutia. Rozvoj nášho mesta zabezpečíme na základe koncepcií, plánov a spoločného uváženia.

Nasledujúce riadky podľa mňa nejako súvisia s komunálnymi voľbami, lebo som ich čítal v čase kampane a preto to nemôžem nechať bez povšimnutia:

„Mudrovanie” Világiho v jednom denníku

Pred niekoľkými dňami som čítal dvojstranový rozhovor s horemenovaným pánom. Bola to veľmi vážna polemika o tom, ako by bolo potrebné spojiť na základe „spoločnej politickej platformy” Maďarskú stranu s Mostom.

Žiaľ, ľudia zmýšľajúci jedine na základe peňazí a financií, zabúdajú, aké sú problémy jednoduchých ľudí. Nás nezaujíma to, s kým a aké rozhovory On vedie, ale vyriešenie jednoduchých, každodenných problémov.

Vyberá, čo je spoločné medzi Maďarskou stranou a Mostom. Podľa mňa už „všetko”, veď obidve strany majú liberálnych lídrov. Aj „Charakter rozhoduje” tandem Hájos-Horváth robí obchody na tom istom princípe, ako „Charakterní z Mostu”. Nie je v tom žiadny rozdiel. Pre nás je veľmi dôležité, aby Dunajská Streda sa po voľbách nedostala pod ich vplyv. Ozajstná zmena by nastala vtedy, ak by sme mohli reorganizovať naše spoločenstvo bez dvojice Hájos-Horváth a im verným.

To by bolo pozitívne pre nás všetkých tu na Žitnom ostrove, dokonca aj na južnom Slovensku.

Podotýkam, že multimilionár nič nevie o každodennom živote jednoduchých ľudí:ú hrada faktúr za elektrinu, ošatenie detí, daň z nehnuteľností, obrovská réžia, atď., ktoré on ani nezbadá, takže múdrovanie zostane múdrovaním. Biznismenov nič iné nepoháňa, len profit, či majú možnosť lobovania v parlamente, či dokáže obchodovať s ministrami, atď. To je podstata!

Nalejme čistú vodu do pohára / DAC ARENA, a.s.

Pre mňa ako športovca je veľmi ťažké z kritického uhla pohľadu dotknúť sa tejto témy, napriek tomu sa pokúsim naliať čistú vodu do pohára.

Ako sa to všetko začalo? Na konci roka 2014 (pozn. v poslednej chvíli) pred voľbamy bola založená a.s. DAC ARENA. Hájos to dal odobriť s minimálnym počtom poslancov, v čom až tak velký problém nevidím, okrem odsúhlaseného finančného príspevku na nasledujúcich 15 plus 5 rokov. To je viac ako 400 000 (ŠTYRISTOTISÍC) EUR ročne! Je možné, že pravý autor myšlienky sa obával, že Hájosa znovu nezvolia, lebo aj jeho predchádzajúci volebný cyklus bol plný škandalóznymi rozhodnutiami. Ako príklad môžem uviesť námestie pred MsKS, ktorého revitalizáciu začal spôsobom AD HOC, ktorý je jemu vlastný. Dôsledkom toho bezmála to celé muselo mesto zaplatiť, hoci – myslím si – boli na to vyčlenené peniaze z EU fondov. Mohol by som ešte ďalej menovať jeho bezmocné-nemožné rozhodnutia.

Po tom všetkom prišlo nové mestské zastupiteľstvo, ktorého členom som aj ja, už pomaly štvrtý rok. Pokračovalo sa vo vymýšľaní (Myslím na DAC Arénu) zo strany vtedy ešte menšinového akcionára o tom, ako pretransformovať akcie do jeho sféry vplyvu, v čom mu výdatne pomáhali Hájos-Horváth-A.Szabó. Keď som im položil otázky, vyvolalo to neľúbosť u trojice Hájos-Horváth-A .Szabó, ešte aj Dakó niečo mrmlal, usiloval sa vysvetliť neexistujúce. Ak sa dobre pamätám, Hájos vyslovil vetu: „Toto je politické rozhodnutie”. Raz prišiel s nápadom, aby sme hlasovali za 100 000 (stotisíc) eurovú „samopokutu”, ak by sme sa nepodrobili vôly vtedy ešte menšinového akcionára. To je sám od seba absurdný nápad, napriek tomu poslanci to odsúhlasili. Nerozumiem tomu, veď my sme poskytli štadión spolu s pozemkami, druhá strana vtedy okrem sľubov ešte nič. Úplne vo všetkom sa podriadil „investorovi”. Neskôr z vlastníctva mesta prešiel do jeho rúk pozemok vo výmere 1-2 hektára, potom akciová spoločnosť zobrala úver vo výške 1,6 mil EUR. Ak to dobre viem, aj na zbúranie štadióna poskytlo peniaze taktiež mesto a to tak, že hodnotou zbúraných objektov sa znížil vlastnícky podiel mesta. Je to neuveriteľné, že trojica Hájos-Horváth-A. Szabó takto pristupovala k veci. Až dodnes to všetko je zahalené hmlou, s nikým sa nepodelili o informácie, čo a prečo sa tak stalo. Napokon vlani som dostal informáciu, podľa ktorej údajne mestu ostalo vo vlastníctve 25%. Maďarská vláda poskytla na štadión (futbal) 2,1 miliardy forintov, čo je približne 7 milliónov EUR. Slovenská vláda poskytla 4 millióny, MOL 2-3 millióny, akciová spoločnosť 1,6 millióna financovaných úverom. Tak potom prečo klesol podiel akcií vo vlastníctve mesta tak brutálnym spôsobom, ak tieto finančné príspevky boli poskytnuté Spoločnosti, nie vstupujúcemu akcionárovi.

Títo, ak pokračujú v politicko zúfalstve, nič nám nezostane! Outsorcujú Gastro DS, ktorý vznikol tiež účelovo, cez to budú posielať múku, mäso do kuchýň skôl a škôlok. Nebolo to potrebné, len tým komplikujú ich zásobovanie! Aj toto je len budúci biznis pre niekoho?! Bezočivé správanie sa, môžu sa hanbiť!

Máme radi futbal, ale je dôležité, aby obyvatelia mesta za ročnú finančnú podporu 400 000 EUR (plus za pozemky; 1,6 milióna úveru) niečo aj dostali naspäť. Treba rozlišovať dve veci: Mužstvo a štadión, kde je akcionárom aj mesto. Len podiel mestského vlastníctva nie je jednoznačný. Rozumiem zmýšlaniu druhej strany, On sa na to pozerá len z obchodného hľadiska, ale vedenie mesta musí brať do úvahy aj záujmy občanov. Nie tak, ako to robí dvojica Hájos-Horváth!

Outsourcing, kuchyne škôl a škôlok, Gastro DS… takéto zmýšlanie začalo už skôr. Napríklad spomeniem si na nemocnicu: v celom meste vznikli nové ordinácie. Aj toto je niekde „Outsourcing”. Podotýkam: Hájos už bol primátorom, a Horváth riaditeľom nemocnice. Zaujímavé, pravda? Dnes preto ľudia kvôli liečeniu musia pochodiť celé mesto. Horváth bol riaditeľom nemocnice, dali do prenájmu nemocničné parkovisko, ak to dobre viem, jednej bratislavskej parkovacej spoločnosti. (Mal tomu zabrániť!) Nemyslel vtedy na to, že to bude veľa stáť nás, Dunajskostredčanov? V súčasnosti každý platí za parkovanie, chorí aj návštevník nemocnice. Aká náhoda!

Komu za to vďačíme?

Platforma Hájos-Horváth-Dakó-Herceg vedia teraz takú kampaň, akoby nemali nič spoločného. Čo si o nás myslia?!

Zhrnutie:

 •  Hájosove luxusné Audi – objednal, potom v strachu od obyvateľov zrušil objednávku.
 • Viac ako 800 000 EUR na obnovu jedinej školskej kuchyne – tam deti dostanú obed zavedením systému čipových kariet, inde aj toaletný papier musia priniesť do škôl a škôlok rodičia.
 •  Obnova Domu smútku na cintoríne: za viac ako 500 000 EUR! Čo od nich môže človek ešte očakávať…?
 • Finančná podpora DAC-u – viac ako 400 000 EUR ročne počas 15+5 rokov!!!
 • Škandál okolo obnovy námestia pred MsKS…
 • Maľovanie cyklistickej cesty… kamoš Sebök za viac ako 100 000 EUR

Potrebujeme to? TO potrebujeme?!

Napríklad je tu Ágota Antal. Veľký kritik, nebol až tak kritický počas týchto 4 rokov… Členka Mostu, potom nezávislá, teraz opäť podporuje ľudí z Mostu. Od dvojice Hájos-Horváth dostáva finančný príspevok
vo výške približne 15 000 EUR na ruže na sídlisku Sever 1. Len nerozumiem tomu, prečo nekandiduje za poslanca tam, kde sa aktivizuje a prečo práve v centre mesta, kde nerobí nič pre tam žijúcich. Tandem
„Čestne-statočne-nezávisle” Hájos-Horváth „Charakter rozhoduje”!

Žiaľ, nie je možné, aby som písal o všetkom v tomto materiály, toto je len vrchol ľadovca.

Prosím ctených Dunaskostredčanov, aby si rozmysleli, komu dajú svoj vzácny hlas. Vo mne sa nesklamete!

Skôr ako Vám predstavím môj program, dovoľte mi, ešte raz, poďakovať sa za podporu. A tiež za to, že môžem, spoločným úsilím a odhodlaním, vstúpiť do boja o pozíciu primátora. Sľubujem, že ak mi prejavíte dôveru, nesklamem Vás.

 1. Dáme obnoviť kuchyne vo všetkých materských a základných školách počas štvorročného cyklu.
 2. Zrekonštruujeme všetky tie budovy, ktorých majiteľom je mesto, či je to verejná budova, škola, materská škôlka alebo telocvičňa.
 3. Vyriešime problém s odpadom na území nášho mesta, čo je v dnešnej dobe kritické.
 4. Revitalizujeme zelené plochy a parky v každom obvode nášho mesta, umiestnime lavičky do obytnej zóny.
 5. Obnovíme chodníky a siete cestnej komunikácie na území nášho mesta.
 6. Vybudujeme námestie v centre mesta – priorita.
 7. Urobíme kompletnú obnovu Mestského kultúrneho strediska Benedeka Csaplára.
 8. Postavíme prepojovaciu cestu medzi sídliskom Sever II a Malodvorníckou cestou.
 9. Vyriešime parkovanie na sídlisku západ, okolo Základnej školy Vámbéryho, reorganizáciou dopravy v ranných a popoludňajších hodinách, čo spôsobuje nesmierne problémy tamojším obyvateľom.
 10. Znížime daň z nehnuteľnosti, zrušíme daň za psa!
 11. Zrušíme poplatky za odvoz komunálneho odpadu pre občanov vo veku nad 65 rokov!
 12. Budeme sa usilovať o rozšírenie možností využitia DS karty – 50% zľavy na štadióne pre každého Dunajskostredčana, dieťa do 10 rokov zadarmo – ako výmenu za podporu, ktorú mesto poskytuje DAC-u!
 13. V nasledujúcom cykle výstavba novej plavárne.

Nateraz toľko, ale je stále veľa vecí, ktoré treba vyriešiť v záujme toho, aby život v našom meste bol lepší. Preto je dôležité, aby sme sa 10. novembra rozhodli správne.

Vopred ďakujem za Vašu dôveru!

Roland Hakszer

Dunajská Streda do toho!